نمونه سوالات المپياد

 

توجــــــــــــــــــــــــــــــه  ..............توجــــــــــــــــــــــــــــــه

 

 

جهت دريافت اسامي دانش آموزان برگزيده به بخش خبر مراجعه كنيد .

 

     

 

مدرسه هوشمند مدرسه‌اي فيزيكي است كه كنترل و مديريت آن، مبتني

 ‌برفن‌آوري رايانه وشبكه انجام مي‌گيرد ومحتواي اكثر دروس آن الكترونيكي

و سيستم ارزشيابي و نظارت آن هوشمند است.

درچنين مدرسه‌اي يك دانش‌آموز هوشمند، با صرف وقت بر روي موضوعات

به شكل مستمر، منابع و قابليت‌هاي اجرايي خود را توسعه و تغيير مـــــي‌دهد

اين نكته‌اي است كه به مسؤولان مدرسه اجازه مي‌دهد تا با توجه به تغييرات

به ‌وجود آمده وافــزايش سطــح اطلاعــات دانش‌آموزان ، آن‌ها را براي اخذ

اطلاعات جديد آماده نمايند.

هدف از ايجاد اين‌ گونه مدارس عبارتست از:

- رشد همه جانبه دانش‌آموزان (ذهني ، جسمي ، عاطفي و رواني)

- ارتقاء توانايي‌ها و قابليت‌هاي فردي

- تربيت نيروي انساني متفكر و آشنا به فن‌آوري

- افزايش ارتقاء و مشاركت مردمي

پيش ‌نيازها جهت اجراي مدارس هوشمند:

با توجه به اهداف مدرسه هوشمند و با توجه به نوع جهت‌گيري آن در تربيت

 دانش‌آموزان، نياز به تجهيزات و امكاناتي دارد كه در مدارس سنتي به آن

 نيازي نيست. اين تجهيزات شامل موارد زير است :

 تجهيزات سخت‌افزاري و شبكه شامل :

- سرور

- رايانه شخصي به تعداد مورد نياز

- چاپگر و اسكنر

- تجهيزات Active / Passive شبكه

- پهناي باند متناسب براي شبكه WAN

 نرم‌افزار شامل :

- وب ‌سايت

- نرم‌افزارهاي پايه

- نرم‌افزارهاي آموزشي چند رسانه‌اي

- نرم‌افزارهاي ساخت محتواي دروس

- نرم‌افزارهاي كاربردي

- نرم‌افزار اتوماسيون اداري

 

 

 

                      

  جامعه مجازي پويا             شبكه ملي مدارس (رشد)        پيشگامان عصر هوشمند